IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019)’UN
OTURUM OTURUM BİLİMSEL PROGRAMI


IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019)
AÇILIŞ TÖRENİ


AÇILIŞ TÖRENİ
21 Mart 2019, Perşembe
Saat: 13.00-13.30

Açılış Konuşmaları:
Prof. Dr. Po-Ren HSUEH (Tayvan), ISAC Başkanı / IFID 2019 Başkanı
Prof. Dr. Serhat ÜNAL (Türkiye), IFID 2019 Başkanı

BİLİMSEL PROGRAMIN TÜMÜ İÇİN www.ifid2019.org/Scientific_Program

Foruma Katılmak İçin Kaydınızı Yaptırdınız mı?

Forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır.

IFID 2019 (International Forum on Infectious Diseases 2019)
21-24 Mart 2019
Kongre Merkezi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri, Kağıthane/İSTANBUL


www.ifid2019.org

IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019),
ANTİBİYOTİK YÖNETİMİ ve HASTANE İNFEKSİYONLARININ KONTROLÜ,
KONFERANS: ASYA PASİFİK BÖLGESİNDE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ


Antibiyotik Yönetimi ve Hastane İnfeksiyonlarının Kontrolü

KONFERANS
Asya Pasifik Bölgesinde Antimikrobiyal Direnç
Tarih:
21 Mart 2019, Perşembe
Saat: 13.30 - 14.30

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Halis AKALIN (Türkiye)

Konuşmacı
Prof. Dr. Po-Ren HSUEH (Tayvan)

BİLİMSEL PROGRAMIN TÜMÜ İÇİN www.ifid2019.org/Scientific_Program

Foruma Katılmak İçin Kaydınızı Yaptırdınız mı?

Forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır.

IFID 2019 (International Forum on Infectious Diseases 2019)
21-24 Mart 2019
Kongre Merkezi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri, Kağıthane/İSTANBUL


www.ifid2019.org

IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019),
ANTİBİYOTİK YÖNETİMİ ve HASTANE İNFEKSİYONLARININ KONTROLÜ,
PANEL: ÇOK İLACA DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALARDA İNFEKSİYON KONTROLÜ


Antibiyotik Yönetimi ve Hastane İnfeksiyonlarının Kontrolü

PANEL
Çok İlaca Dirençli Mikroorganizmalarda İnfeksiyon Kontrolü
Tarih:
21 Mart 2019, Perşembe
Saat: 16.15 - 18.15

Oturum Başkanları
Prof. Dr. Halis AKALIN (Türkiye)
Prof. Dr. Po-Ren HSUEH (Tayvan)

Program
- Epidemiyoloji, Prof. Dr. Halis AKALIN (Türkiye)

- Gram Pozitif Mikroorganizmalar, Prof. Dr. Dilek ARMAN (Türkiye)

- Gram Negatif Mikroorganizmalar, Prof. Dr. Souha KANJ (Lübnan)

BİLİMSEL PROGRAMIN TÜMÜ İÇİN www.ifid2019.org/Scientific_Program

Foruma Katılmak İçin Kaydınızı Yaptırdınız mı?

Forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır.

IFID 2019 (International Forum on Infectious Diseases 2019)
21-24 Mart 2019
Kongre Merkezi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri, Kağıthane/İSTANBUL

www.ifid2019.org

IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019),
HIV/AIDS, KONFERANS: TEDAVİ SÜRECİNDE HIV/AIDS


HIV/AIDS

KONFERANS
Tedavi Sürecinde HIV/AIDS
Tarih:
22 Mart 2019, Cuma
Saat: 09.00 - 10.00

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Volkan KORTEN (Türkiye)

Konuşmacı
Prof. Dr. Jürgen ROCKSTROH (Almanya)

BİLİMSEL PROGRAMIN TÜMÜ İÇİN www.ifid2019.org/Scientific_Program

Foruma Katılmak İçin Kaydınızı Yaptırdınız mı?

Forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır.

IFID 2019 (International Forum on Infectious Diseases 2019)
21-24 Mart 2019
Kongre Merkezi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri, Kağıthane/İSTANBUL


www.ifid2019.org

IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019),
HIV/AIDS, PANEL: HIV/AIDS OLGU SUNUMLARI


HIV/AIDS Olgu Sunumları

PANEL
HIV/AIDS Olgu Sunumları
Tarih:
22 Mart 2019, Cuma
Saat: 11.45 - 13.45

Moderatörler
Prof. Dr. Volkan KORTEN (Türkiye)
Prof. Dr. Jürgen ROCKSTROH (Almanya)

Olgu Sunumları
Uzm. Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA (Türkiye)
Dr. Maka GOGIA (Gürcistan)

Panelistler
Prof. Dr. Deniz GÖKENGİN (Türkiye)
Prof. Dr. Annemarie WENSING (Hollanda)

BİLİMSEL PROGRAMIN TÜMÜ İÇİN www.ifid2019.org/Scientific_Program

Foruma Katılmak İçin Kaydınızı Yaptırdınız mı?

Forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır.

IFID 2019 (International Forum on Infectious Diseases 2019)
21-24 Mart 2019
Kongre Merkezi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri, Kağıthane/İSTANBUL


www.ifid2019.org

IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019),
HEPATİTLER, KONFERANS: TEDAVİ SÜRECİNDE HEPATİT C


Hepatitler

KONFERANS
Tedavi Sürecinde Hepatit C
Tarih:
22 Mart 2019, Cuma
Saat: 15.45 - 16.45

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN (Türkiye)

Program
- DEA'lar Döneminde HCV Tedavisinde Zorluklar, Prof. Dr. Fatma AMER (Mısır)

- HCV'nin Karşılanabilir Tedavi Rejimlerine Dair Güncel Bilgiler, Doç. Dr. Khan Fariduddin Mohammad AYAZ (Bangladeş)

BİLİMSEL PROGRAMIN TÜMÜ İÇİN www.ifid2019.org/Scientific_Program

Foruma Katılmak İçin Kaydınızı Yaptırdınız mı?

Forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır.

IFID 2019 (International Forum on Infectious Diseases 2019)
21-24 Mart 2019
Kongre Merkezi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri, Kağıthane/İSTANBUL


www.ifid2019.org

IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019),
HEPATİTLER, PANEL: HEPATİT OLGU SUNUMLARI


Hepatit Olgu Sunumları

PANEL
Hepatit Olgu Sunumları
Tarih:
22 Mart 2019, Cuma
Saat: 17.15 - 19.15

Moderatör
Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN (Türkiye)

Olgu Sunumları
Doç. Dr. Aslıhan CANDEVİR ULU (Türkiye)
Dr. Nuno MARQUES (Portekiz)

Panelistler
Prof. Dr. Fatma AMER (Mısır)
Prof. Dr. E. Ediz TÜTÜNCÜ (Türkiye)

BİLİMSEL PROGRAMIN TÜMÜ İÇİN www.ifid2019.org/Scientific_Program

Foruma Katılmak İçin Kaydınızı Yaptırdınız mı?

Forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır.

IFID 2019 (International Forum on Infectious Diseases 2019)
21-24 Mart 2019
Kongre Merkezi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri, Kağıthane/İSTANBUL


www.ifid2019.org

IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019),
AŞILAR VE BAĞIŞIKLAMA, KONFERANS: PEDİATRİDEN GERİATRİYE PNÖMOKOK AŞILARI


Aşılar ve Bağışıklama

KONFERANS
Pediatriden Geriatriye Pnömokok Aşıları
Tarih:
23 Mart 2019, Cumartesi
Saat: 09.00 - 10.00

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Serhat ÜNAL (Türkiye)

Konuşmacı
Prof. Dr. E. David G. MCINTOSH (İngiltere)

BİLİMSEL PROGRAMIN TÜMÜ İÇİN www.ifid2019.org/Scientific_Program

Foruma Katılmak İçin Kaydınızı Yaptırdınız mı?

Forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır.

IFID 2019 (International Forum on Infectious Diseases 2019)
21-24 Mart 2019
Kongre Merkezi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri, Kağıthane/İSTANBUL


www.ifid2019.org

IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019),
AŞILAR VE BAĞIŞIKLAMA, PANEL: AŞI TEREDDÜDÜ VE REDDİ


Aşılar ve Bağışıklama

PANEL
Aşı Tereddüdü ve Reddi
Tarih:
23 Mart 2019, Cumartesi
Saat: 11.45 - 12.45

Moderatör
Prof. Dr. Serhat ÜNAL (Türkiye)

Panelistler
Prof. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL (Türkiye)
Prof. Dr. E. David G. MCINTOSH (İngiltere)

BİLİMSEL PROGRAMIN TÜMÜ İÇİN www.ifid2019.org/Scientific_Program

Foruma Katılmak İçin Kaydınızı Yaptırdınız mı?

Forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır.

IFID 2019 (International Forum on Infectious Diseases 2019)
21-24 Mart 2019
Kongre Merkezi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri, Kağıthane/İSTANBUL


www.ifid2019.org

IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019),
SOLİD ORGAN TRANSPLANT HASTALARINDA İNFEKSİYONLAR,
KONFERANS: DÜNDEN YARINA SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONU


Solid Organ Transplant Hastalarında İnfeksiyonlar

KONFERANS
Dünden Yarına Solid Organ Transplantasyonu
Tarih:
23 Mart 2019, Cumartesi
Saat: 14.45 - 15.45

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Erdal AKALIN (Türkiye)

Konuşmacı
Prof. Dr. Mehmet HABERAL (Türkiye)

BİLİMSEL PROGRAMIN TÜMÜ İÇİN www.ifid2019.org/Scientific_Program

Foruma Katılmak İçin Kaydınızı Yaptırdınız mı?

Forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır.

IFID 2019 (International Forum on Infectious Diseases 2019)
21-24 Mart 2019
Kongre Merkezi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri, Kağıthane/İSTANBUL


www.ifid2019.org

IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019),
SOLİD ORGAN TRANSPLANT HASTALARINDA İNFEKSİYONLAR,
PANEL: SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYON HASTALARINDA İNFEKSİYON PROBLEMLERİ


Solid Organ Transplant Hastalarında İnfeksiyonlar

PANEL
Solid Organ Transplantasyon Hastalarında İnfeksiyon Problemleri
Tarih:
23 Mart 2019, Cumartesi
Saat: 16.15 - 18.15

Moderatör
Prof. Dr. Erdal AKALIN (Türkiye)

Program
- Problemin Tanımı & Böbrek Transplant Hastaları, Prof. Dr. Hande ARSLAN (Türkiye)

- Pulmoner Transplant Hastaları, Dr. Reem ALMAGHRABI (Amerika Birleşik Devletleri)

- Karaciğer Transplant Hastalarında İnfeksiyöz Problemler, Dr. Payam TABARSI (İran)

- Transplant Hastalarında Aşılama Önerileri, Doç. Dr. Adel Fahad ALOTHMAN (Suudi Arabistan)

BİLİMSEL PROGRAMIN TÜMÜ İÇİN www.ifid2019.org/Scientific_Program

Foruma Katılmak İçin Kaydınızı Yaptırdınız mı?

Forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır.

IFID 2019 (International Forum on Infectious Diseases 2019)
21-24 Mart 2019
Kongre Merkezi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri, Kağıthane/İSTANBUL


www.ifid2019.org

IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019),
KAPANIŞ TÖRENİ


KAPANIŞ TÖRENİ
24 Mart 2019, Pazar
Saat: 12.30-13.15

Kapanış Konuşmaları:
Prof. Dr. Po-Ren HSUEH (Tayvan), ISAC Başkanı / IFID 2019 Başkanı
Prof. Dr. Serhat ÜNAL (Türkiye), IFID 2019 Başkanı

BİLİMSEL PROGRAMIN TÜMÜ İÇİN www.ifid2019.org/Scientific_Program

Foruma Katılmak İçin Kaydınızı Yaptırdınız mı?

Forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır.

IFID 2019 (International Forum on Infectious Diseases 2019)
21-24 Mart 2019
Kongre Merkezi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri, Kağıthane/İSTANBUL


www.ifid2019.org