Değerli meslektaşlarımız,

Sizleri, ISAC (International Society of Antimicrobial Chemotherapy) ve İNFEKSİYON DÜNYASI işbirliği ile 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK anısına İstanbul'da düzenlenecek olan International Forum on Infectious Diseases 2019 (IFID 2019) toplantısına davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

IFID 2019, uluslararası bir platformda infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanıyla ilgilenen sağlık çalışanlarına güncel bilgi ve deneyimleri paylaşmak, bölgesel sorunları ve çözümlerini tartışmak için bir fırsat sunmayı hedeflemektedir.

Program formatında alanında seçkin konuşmacılar tarafından verilecek konferanslar, panel tartışmaları ve olgu sunumları yer alacaktır. Aşı ve immünizasyon, HIV/AIDS, hepatitler, antibiyotik yönetimi ve hastane infeksiyonları kontrolü ile solid organ transplantasyonlu hastalarda infeksiyonlar başlıklarının ele alınacağı forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır. Forumda poster ya da sözel formatta bildiri özetleri kabul edilecektir.

IFID 2019, İstanbul Haliç kıyısında yer alan T.C. Cumhurbaşkanlığı, Osmanlı Arşiv Merkezi'nde gerçekleşecektir.

Uluslararası katılımcılarla 21-24 Mart 2019'da, infeksiyon hastalıklarıyla ilgili deneyimlerinizi paylaşmak ve tartışmak için katılımınızı bekliyoruz.

En içten dileklerimizle,

Prof. Dr. Po-Ren HSUEH
IFID 2019 Başkanı

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
IFID 2019 Başkanı